Lista zabiegów
Leczone dolegliwości
Cennik
Zespół
Galeria
Blog
Turnusy
Kontakt

Rezonans
stochastyczny
Powrót Przesuń

Jest wyjątkowo skutecznym zabiegiem profilaktycznym i terapeutycznym w przypadkach licznych schorzeń neurologicznych i ortopedycznych:

• poprawia naukę motoryczną poprzez optymalizację selekcji informacji w mózgu i uwalnianie neuroprzekaźników (np. dopaminy) oraz aktywację obszarów mózgu,
• poprawia zdolność chodzenia poprzez aktywację rdzeniowych generatorów rytmu,
• poprawia sterowanie odruchami, optymalnie regulując refleks,
• poprawia sposób działania i wzrost zespołów komórek nerwowych i chroni komórki nerwowe,
• poprawia timing ruchów poprzez aktywację móżdżka,
• poprawia przemianę materii w tkance kostnej i zwiększa gęstość kości.

Podczas terapii rezonansem stochastycznym pacjent wyprowadzany jest z równowagi szybko i w sposób stochastyczny i losowy, tj. w sposób zmienny i nieprzewidywalny. Bodźce te trenują układ nerwowo-mięśniowy i prowadzą m.in. do tego, że pacjent jest w stanie lepiej kontrolować swoje ruchy. Rezonans Stochastyczny opiera się na wieloletnich pracach naukowych międzynarodowych zespołów z dziedzin neurofizjologii i neurobiologii, ortopedii, fizyki, informatyki, teorii sportu i innych dyscyplin. Decydujący udział w opracowaniu tej terapii mają badania prof. Dr Dietmara Schmidtbleichera i dr Christiana T. Haasa z Uniwersytetu im. Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie nad Menem. Elementarne fizjologiczne mechanizmy działania oraz znana liczba i różnorodność analiz przyczyniły się do tego, że rezonans stochastyczny stosowany jest z powodzeniem w przypadkach różnych ograniczeń ruchowych i chorób z dziedziny neurologii, ortopedii, geriatrii i psychiatrii.

Do obszarów zastosowania należą:
• Ataksja (zaburzenia równowagi),
• Przeciwdziałanie upadkom,
• Choroba Parkinsona,
• Stwardnienie rozsiane (SM), Zanikowe stwardnienie boczne (ALS),
• ADHD (Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci),
• Udar mózgu,
• Uraz czaszkowo-mózgowy,
• Paraliż poprzeczny/urazy rdzenia kręgowego,
• Depresja,
• Nieotrzymanie moczu,
• Urazy ortopedyczne (np. zerwanie więzadła, złamania),
• Osteoporoza,
• Neuropatia/cukrzyca,ból.